Informatie Lidmaatschap

Er zijn een aantal soorten “lidmaatschappen" binnen de vereniging.

1: Raadslid (contributieplichtig)

Dit lid is lid van de raad van 11 en aldus een volwaardig lid van de vereniging. Hij draagt tijdens activiteiten een smoking volgens vereisten van de vereniging*1, een grote steek en de verenigingsorde. Hij neemt deel aan vergaderingen en heeft stemrecht.

2: Lid (contributieplichtig)

Dit lid is een volwaardig lid van de vereniging. Neemt deel aan vergaderingen en heeft stemrecht.

  • Dames: dragen tijdens activiteiten een verenigingsjasje volgens de vereisten van de vereniging*2 en de verenigingsorde.
  • Heren: dragen tijdens activiteiten een smoking volgens de vereisten van de vereniging*2, een scheepje en de verenigingsorde. (Doorgaans zullen de herenleden deel gaan uitmaken van de raad en een grote steek dragen. Het kan zijn dat er bij meer dan 11 raadsleden, voorlopig een kleine steek wordt uitgereikt ipv een grote)

3: Adspirant Lid (contributieplichtig)

Een adspirant lid is een lid niet zijnde een jeugdlid:

Dat beoogt lid te willen worden van de vereniging en in zijn/haar proeftijd zit van één seizoensjaar dat loopt van elf november in het startjaar tot elf november het daaropvolgende jaar. Na instemming van de leden-vergadering zal een adspirantlid, volwaardig lid worden. Draagt tijdens activiteiten kleding volgens de vereisten van de vereniging.

  • Voor een adspirant lid/beoogd raadslid, zie kledingvoorschrift *3.

4: Oudlid (niet contributieplichtig NOG NIET VAN TOEPASSING)

Een voormalig vorst, prins, adjudant van de vereniging dat zich tijdens activiteiten wenst aan te sluiten en binding wenst te houden met de vereniging. Draagt tijdens activiteiten kleding volgens de vereisten van de vereniging. Zie *4

5: Erelid (niet contributieplichtig NOG NIET VAN TOEPASSING)

Een lid dat niet actief (meer) is bij de vereniging en zich boven verwachting verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Draagt tijdens activiteiten kleding volgens de vereisten van de vereniging. Zie *4

6: Jeugdlid (niet contributieplichtig)

Dit lid is geen volwaardig lid van de vereniging in de zin van deelname aan vergaderingen en stemrecht. Hij/zij heeft in het jaar van het vastelaovundj-seizoen, de leeftijd van 15 niet bereikt of zal deze leeftijd nog niet bereiken. Neemt actief deel aan verenigingsactiviteiten. Draagt het verenigingsshirt met logo.

7: Vrijwilliger/Sponsor/Ondersteunend “lid” (contributie volgens afspraak)

Deze persoon is geen adspirant of volwaardig lid, neemt niet deel aan ledenvergaderingen maar is wel onderdeel van de ‘familie’. Ondersteunt de vereniging bij verenigingsactiviteiten. Deze “donateur” doet dit dmv een jaarlijkse financiële bijdrage of steun in natura. Is gerechtigd om bij bijeenkomsten het verenigingsshirt met logo te dragen.

8: Sympatisant (niet contributieplichtig)

Dit ‘lid’ is geen adspirant of volwaardig lid, neemt niet deel aan ledenvergaderingen of steunt de vereniging actief maar draagt de vereniging wel een warm hart toe. Is welkom op alle openbare verenigingsactiviteiten. Draagt bij bijeenkomsten het verenigingsshirt met logo of kleding in verenigingskleuren.

INDIEN U LID WENST TE WORDEN VAN V.V. DE KRATsKREJJE, STUUR DAN EEN MAIL VOORZIEN VAN UW MOTIVATIE AAN secretariaat.kratskrejje@gmail.com

NB:

  • bepaalde activiteiten/taken/werkzaamheden kunnen ertoe leiden dat kledingvoorschriften afwijken.
  • Tijdens de oprichting van de vereniging kan ten gunste van de vereniging afgeweken worden van bovengenoemde regels.

Oeës sponsore

di-j vae dânke vör eure stuuën