OPRICHTING

De vastelaovundj vereniging de KRATsKREJJE werd op 07–06-2019 opgericht te Weert. De oprichters/bestuursleden zijn:
Richard Westheim, Cindy Timmermans en Marco Timmermans.

De vereniging is opgestart onder de naam “V.V. De BadtRaave”. Aangezien later bleek dat deze naam reeds bij een ander vastelaovundj club in gebruik was, is de vereniging omgedoopt naar V.V. de KRATsKREJJE.

De vereniging is geen wijkgebonden vereniging maar een “familievereniging” voor jong en oud die resideert in het centrum van Weert (cafe Roxy’s) en verenigt gelijkgezinden die van feesten houden en de vastelaovundj een warm hart toe dragen.

KRATsKREJ

Een samentreksel van de woorden KRAT (kratje bier) en KREJ (kraai). De verbindings-S refereert aan het krassen van kraaien.
Tevens refereert het woord krats naar:
1.   Een streep door de rekening
2.   Klein geldbedrag

VERENIGINGSKLEUREN

1.   PAARS : Kleur van soevereiniteit & vasten
2.   WIT: Kleur van vreugde & feest
3.   ZWART: Kleur van de rouw

VERENIGINGSORDE

3 zwarte raven op een achtergrond van een lichtblauwe hemel en gouden zonnestralen, onder een steek in verenigingskleuren met 4 bellen (2 rood, 2 groen) en het oprichtingsjaar in goud.

De raven zetelen in een oude houten bierkrat vv wapenschild in vastelaovundj kleuren, refererend aan het wapen van de gemeente Weert (NL Limburg), boven een paarse banier met de verenigingsnaam in gouden letters.

Het wapenschild ligt op een kroonkurk.

Overige tekst:
“7  6”      : Oprichtings dag en maand
“Wieërt” : Plaats van oprichting
“Oele”.   : Ouderwets woord voor gekheid
“MRC”.   : Voorletters oprichters van de vereniging

Oeës sponsore

di-j vae dânke vör eure stuuën